Aby zamówić, zmodyfikować lub usunąć konto konferencyjne

Skontaktuj się ze swoim administratorem lub prześlij swoje zgłoszenie przy pomocy portalu Arkadin.