Arkadin telefonnummer varier fra kunde til kunde, så det er ingen unik liste som kan vises på dette nettstedet.
Av sikkerhetsmessige grunner kan vi ikke vise de kortnummer som samsvarer med bestemte konferansedetaljer. Bruk følgende prosedyrer for å få tilgang til nummer.

Hvis du er Moderator

Logg på ArkadinLounge (lounge.anywhereconference.com) med kontodetaljene, og hente accessnummer listen ved å klikke på "Fullstendig nummerliste - Last ned" i overskriften. Fra ArkadinLounge, kan du også klikke på "Start Audio Console" og følg tilkoblingsinstruksjonene, som også inkluderer internasjonale telefonnummer.

Hvis du er en Deltaker

Kontakt møtearrangøren, og be om telefonummer.

Vi ønsker deg et godt møte.