• Arkadin Anytime / Arkadin Anywhere
  • Kdo poskytuje audiokonferenční služby?

   Vaše audio konference vám poskytuje společnost Arkadin, která je dobře zavedeným a spolehlivým poskytovatelem audio konferencí a webových konferencí s globální působností.

  • Co jsou to audio konference?

   Audio konference neboli telefonní konference či telekonference umožňují, aby více lidí z různých geografických míst mohlo navzájem současně komunikovat v rámci telefonního hovoru.

  • Jak nastavím svou audio konferenci?

   Chcete-li uspořádat audio konferenci, stačí vzít telefon a přihlásit se s použitím telefonního čísla a PIN kódu, který jste od nás obdrželi. Volat můžete z pevné linky, mobilního telefonu nebo audiokonferenčního systému, a to kdykoliv a z libovolného místa na světě. Konferenční služby Arkadin jsou k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce.

  • Co dělají moderátoři?

   Moderátoři mohou:
    

   • Plně se účastnit konference
   • Ztlumit svou linku/zrušit ztlumení
   • Hovořit s pracovníkem zákaznické podpory
   • Ztlumit /zrušit ztlumení libovolného účastníka konference
   • Zamknout/odemknout konferenci
   • Kontrolovat stav konference
   • Zajistit nahrávání konference
   • Izolovat posledního volajícího

    
   Další informace o funkcích služby najdete na přístupové kartě dodané v uvítacím balíčku a v uživatelské příručce ArkadinAnytime.
    

  • Jaké jsou možnosti běžných účastníků konference?

   Běžní účastníci mohou:

   • Plně se účastnit konference
   • Ztlumit svou linku/zrušit ztlumení
   • Hovořit s pracovníkem zákaznické podpory

   Další informace o funkcích dostupných pro účastníky najdete v uživatelské příručce ArkadinAnytime

  • Jaký je rozdíl mezi moderátorem a běžným účastníkem?

   Hlavní rozdíl mezi běžným účastníkem (který se přihlašuje s PIN účastníka) a moderátorem (který se přihlašuje s PIN moderátora) spočívá v různých funkcích, které mají během konference k dispozici.

  • Jak se mohou připojit do audio konference z telefonu?

   Stačí vytočit vaše bezplatné nebo placené telefonní číslo pro přístup a zadat kód moderátora nebo PIN účastníka.

  • Mohu používat funkce audio konferencí z mobilního telefonu?

   Ano, přihlaste se vytočením čísla běžným způsobem.

  • Musím si své konferenční hovory předem rezervovat?

   Ne. V ArkadinAnytime nikdy není nutné si konference předem rezervovat. Jakmile máte vytvořen účet, stačí pozvat účastníky a zaslat jim přístupové číslo, PIN účastníka a datum a čas konání konference.

  • Mohu si uložit záznam svého konferenčního hovoru?

   Ano. Nicméně tato služba je zpoplatněna. Cena odpovídá ceně dalšího účastníka připojujícího se ke konferenci. Pouze moderátor (přihlášený s PIN moderátora) může nahrávat konferenci. Také můžete během konference vytočit *0 a vyžádat si asistenci. Další informace o tom, jak nahrávat a přehrávat konference, najdete v uživatelské příručce ArkadinAnytime.

  • Jak dlouho uchovává konferenční systém záznamy konferencí?

   Systém udržuje posledních 15 konferencí, které se uskutečnily v posledních 30 dnech. Zaznamenává-li se 16. konference, je nejstarší uložená konference smazána.

  • Mohu ztlumit všechny ostatní kromě sebe?

   Ano, ale pouze jste-li moderátorem konference. Další informace o tom, jak ztlumit všechny účastníky, najdete v uživatelské příručce ArkadinAnytime.

  • Proč bych měl/a používat funkci ztlumení hovoru Arkadin, a nikoliv funkci ztlumení na svém telefonu?

   Použijete-li funkci ztlumení Arkadin, budete moci zablokovat veškerý hluk na pozadí, elektrostatický šum či melodii při přidržení hovoru vaší linky. Funkce ztlumení na vašem telefonu nemusí vždy blokovat elektrostatický šum a melodii přidržení hovoru.

  • Mohu své údaje pro přihlášení do konference poskytnout kolegovi, aby je mohl sám použít?

   Nedoporučujeme sdílet účty z několika důvodů. Poplatky za služby mohou být nesprávně účtovány vám, i když jste služby nepoužil/a. Také se může stát, že více pořadatelů naplánuje různé konference na stejnou dobu s použitím stejných účtů, což způsobí chaos a ztrátu času. Pokud vaši kolegové potřebují konferenční služby, doporučujeme jim zřídit si vlastní účet. Za nastavení dalších uživatelů není žádný poplatek navíc.

  • Jak zajistím důvěrnost své konference a zabráním dalším lidem v připojení?

   Moderátor může konferenci „uzamknout“. To znamená, že k zamčené konferenci už se nikdo další nebude moci připojit. Další informace o tom, jak zamknout konferenci, najdete v uživatelské příručce ArkadinAnytime.

  • Pokud mám problémy se svou konferencí, kde najdu pomoc?

   Během konference stiskněte (*0). Tím se spojíte s operátorem zákaznických služeb. Mimo konferenci se obraťte na tým péče o klienty prostřednictvím chatu v kontaktním modulu.

  • V čem mi může pomoci tým péče o klienty?

   Může:

   • Vám pomoci s libovolným problémem s přihlášením do konference
   • Přímo připojit účastníky do konference
   • Vás informovat o stavu vaší konference (zamčená, odemčená, ztlumená, neztlumená apod.)
   • Vám pomoci odstranit problémy s kvalitou zvuku
   • Vám pomoci se záznamem konference
     

    

  • Stále si nejsem jist/a, jak používat audiokonferenční služby. Kde mohu získat další školení?

   Váš account manažer Arkadin nebo tým péče o klienty Arkadin vám rádi poskytnou odpovídající zaškolení. Kontaktujte nás prostřednictvím chatu.